PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS - dogrywka

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursuna realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  • 11) edukacja, oświata i wychowanie,
  • 16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • 18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • 19) promocja i organizacja wolontariatu,
  • 20) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje,
  • 22) Wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Do pobrania: 

Wyniki konkursu - WRS - dorgrywka
Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy