PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych - WRS z zakresu aktywności obywatelskiej – cz.2

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w niżej wymienionych obszarach:

8) współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców

    Kibicowania;

11) edukacja, oświata i wychowanie;

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

20) promocja i organizacja wolontariatu;

21) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje;

22) wspierania rozwoju społeczności lokalnej;

23) realizacja założeń do Programu Rozwoju Społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej,

24 ) wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej cz. 2 (281.77 KB)