PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wykaz ofert w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2019 roku, zakwalifikowanych do II etapu.


Ogłoszenie - wykaz ofert