PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II"

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ II” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 29 maja 2019 roku.

 

Do pobrania: 

Treść ZARZĄDZENIA (392.14 KB)

Szczegółowe Warunki Naboru (23.05 KB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU (17.21 KB)

KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT (13.75 KB)

KARTA OCENY DO OTWARTEGO NABORU OFERT (14.34 KB)