PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, pod nazwą:

Organizacja zajęć opiekuńczo-edukacyjnych  w okresie letnim   -  350.000 złotych

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj.  do dnia 7 czerwca 2016r.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (39.75 KB)
  2. Szczegółowe warunki konkursu (887.14 KB)
  3. Wzór oferty (220.5 KB)
  4. Karta oceny oferty (469.32 KB)
  5. Tabela wykształcenie kadry (253 KB)
Andrzej SzkutnikUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Andrzej Szkutnik - najnowsze