PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta

A
A

Od 30 kwietnia rusza nabór wniosków do Otwartego Konkursu Ofert. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców w skali dzielnicowej i sąsiedzkiej.

Budżet programu wynosi 1 160 000 zł. Każda organizacja może złożyć w konkursie maksymalnie dwie oferty. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego witkac.pl

Termin elektronicznego składania wniosków upływa 24 maja br., o godz. 16.00. Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć do dnia 27 maja br. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Składanie podpisanych potwierdzeń jest możliwe w następujących lokalizacjach:

- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40),

- Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Partyzantów 74 (I piętro pokój nr 210),

- Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacji i składania korespondencji),

- pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP. 

W ramach konkursu nie będą wspierane projekty wydawnicze.

do pobrania- dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe warunki konkursu (281.02 KB)

wzór oferty (169.95 KB)

karta oceny (187.8 KB)

karta oceny z opisem (196.8 KB)

lista pytań odnośnie dostępności (168.29 KB)

zarządzenie 586/21

Informacji odnośnie konkursu udzielają:

- w kwestiach merytorycznych – Elżbieta Czekaj tel. 58 323 61 23,
e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

- w kwestiach finansowych – Lidia Podleśna tel. 58 323 61 76, e-mail: lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

 
 
 
Elżbieta Czekaj (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury
Referat ds. Mecenatu Kultury