PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Na podstawie Zarządzenia nr 843/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2023 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 1 czerwca 2023  r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

12) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 850.000,00 złotych

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej – 450 000 złotych, w tym:
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów – 150 000,00 złotych,
- organizacja półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim – 300 000 złotych.

b) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej o charakterze integrującym dzieci i młodzież z Ukrainy i Polski – 400 000 złotych

Przejdź do naboru w systemie witkac.pl (link)

Do pobrania: 

Zarządzenie PMG 843_2023 (1.24 MB, pdf)

Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze