PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – portale społecznościowe oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

A
A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – WRS – portale społecznościowe oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Na podstawie Zarządzenia nr 1830/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączonej dokumentacji konkursowej.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert w systemie witkac.pl. Przejdź do systemu witkac.pl

Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2021 r. do godziny 15.00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

10) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 105.000,00 złotych

c) prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku – w roku 2022: 35.000,00 złotych, w roku 2023: 35.000,00 złotych, w roku 2024: 35.000,00 złotych;

20) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych – 630.000,00 złotych

a) wsparcie działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje – 630.000,00 złotych, tj. w roku 2022: 210.000,00 złotych, w roku 2023: 210.000,00 złotych, w roku 2024: 210.000,00 złotych

- prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji – 450.000,00 złotych, tj. w roku 2022: 150.000,00 złotych, w roku 2023: 150.000,00 złotych, w roku 2024: 150,00 złotych

organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych – 120.000,00 złotych, tj. w roku 2022: 40.000,00 złotych, w roku 2023: 40.000,00 złotych, w roku 2024: 40.000,00 złotych

- organizacja   działań   podnoszących   kwalifikacje   liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych w zakresie fundraisingu oraz komunikacji marketingowej – 60.000,00 złotych, tj. w roku 2022: 20.000,00 złotych, w roku 2023: 20.000,00 złotych, w roku 2024: 20.000,00 złotych.      

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (685.36 KB)