Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu na realizację w roku 2022 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1390/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 lipca 2022 r. Zadanie będące przedmiotem konkursu to: Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, otrzymają link do spotkania, po przesłaniu zgłoszenia na adres e-mail: agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl.