Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie o powołaniu Komisji Konkursowej

A
A

Zarządzenia Nr 849/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenia Nr 855/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 849 (498.56 KB)
Zarządzenie Nr 855 (102.59 KB)