Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie o powołaniu Komisji Konkursowej

A
A

Zarządzenie Nr 344/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020