PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III"

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 01.07.2020 r.

 

Do pobrania: 

ZARZĄDZENIE NR 753/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PARTNERA PROJEKTU - wersja edytowalna (17.41 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy