PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - teleopieka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - teleopieka

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1778/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 15 stycznia 2020 r.  do godz.: 15:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

13) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych: 

c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej - 255 000 zł 

 

202011160502

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2021_teleopieka_1778_20 (843.34 KB)

PYTANIA POMOCNICZE DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (31.73 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy