PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - regranting

A
A
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - domy i kluby sąsiedzkie

Na podstawie Zarządzenia nr 1601/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

8) Edukacji, oświaty i wychowania: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Młodzieżowy – w zakresie:

 • inicjatyw młodzieżowych,
 • edukacji nieformalnej,
 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

 

13) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Senioralny, w tym działania aktywizujące i integrujące seniorów;

 

20) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 270 000 zł w roku 2021, 300 000 zł w roku 2022, 300 000 zł w roku 2023 zł:

Zadanie:

a) Gdański Fundusz Sąsiedzki – 150 000 zł (rocznie) – w zakresie:

 • obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizacji lokalnych imprez
  o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publicznej,
 • wspierania inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam);

b) Gdański Fundusz Rekreacyjno – Sportowy – 120 000 zł (w pierwszym roku realizacji i 150 000 zł w latach kolejnych) – w zakresie:

 • inicjatyw sportowych dla różnych grup mieszkańców,
 • promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska,
 • realizacji dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska,
 • promocji i konkretnych działań w zakresie zdrowego stylu życia.
201912139683

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2021_regranting_1601_20 (336.69 KB)

PYTANIA POMOCNICZE DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (31.73 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy