PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - ogólny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - ogólny

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1603/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

 

7) edukacji oświaty, wychowania 30 000; 

b) organizacja przedsięwzięcia podsumowującego kolejną edycję Akademii Gdańskich Lwiątek; 

 

12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 100 000; 

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora, 

 

13) działalności na rzecz integracji cudzoziemców - 176 000 zł,  

b) darmowe kursy języka polskiego dla cudzoziemców w rozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach, 

c) animacja lokalnej integracji imigrantów,

e) wspieranie integracji przez edukację, 

f) integracja i zapobieganie wykluczaniu społecznemu rodzin rumuńskich Romów, 

 

14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka - 270 00 zł, 

b) realizacja projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, 

 

15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn -  250 000 zł 

a) w zakresie realizacji projektów wspierających osoby doświadczające przemocy i wzmacniających polityki i działania przeciw przemocy ze względu na płeć i tożsamość płciową, 

b) w zakresie realizacji projektów wzmacniających kobiety i mężczyzn w pełnieniu różnorodnych ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych

c) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

 

16) działalności na rzecz mniejszości narodowych oraz etnicznych

a) edukacja i integracja społeczna mniejszości narodowych i etnicznych

 

17) promocji i organizacji wolontariatu 369 000 zł, 

b) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji 

e) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego 2021, 

f) organizacja wolontariatu w związku z Finałem Ligi Europy, 

 

18) działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje,  

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji,

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych, 

201912139683

 

18) działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje

d) prowadzenie sekretariatu GROP. 

201912139683

 

21) pozostałej działalności. 

a) promocja oraz organizacja gali Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, 

c) promocja oraz organizacja gali, na której zostanie wręczona Gdańska Nagroda Równości. 

201912139683
 
 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2021_ogólny_1603_20 (455.68 KB)

PYTANIA POMOCNICZE DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (31.73 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy