PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - domy i kluby sąsiedzkie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - domy i kluby sąsiedzkie

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1602/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 14 grudnia 2020 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

21) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (WRS):

f) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 980 000 zł:

g) koordynacja działań Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka” zlokalizowanego przy ul. Zakopiańskiej 40 w Gdańsku (pilotaż) - 70 000 zł:

201912139683

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2021_centra lokalne_1602_20 (347.67 KB)

PYTANIA POMOCNICZE DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (31.73 KB)

 

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy