PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2021 - WRS - dogrywka

A
A
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” - WRS - dogrywka

Na podstawie Zarządzenia nr 302/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 marca 2021 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 6 kwietnia 2021 r.  do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

8) Edukacja, oświata i wychowanie

c) organizacja konferencji edukacyjnej – 41.000 zł

9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci   i młodzieży

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej – 503.000 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów – 250.000 zł

- organizacja półkolonii oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim – 253.000 zł

12) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

c) Gdański Samorządowy Model Systemu Teleopieki Domowej – 340.000 zł

19) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

c) organizacja   działań   podnoszących   kwalifikacje   liderów   i   osób   działających w organizacjach pozarządowych w zakresie fundraisingu oraz komunikacji marketingowej – 20.000 zł

20)  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

j) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 10.000 zł

k) wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej – 30.000 zł

Realizacja projektu wyłonionego w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – 9.964 zł

202011160497
 

19) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

b) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych (MRMG) – 6.000 zł

202011160497
 
Do pobrania
Szczegółowe warunki konkursu (727.56 KB)