PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - centra lokalne

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1914/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 grudnia 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 27 grudnia 2019 r.  do godz: 15:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

21) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (WRS):
f) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 1 000 000 zł:

123368

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2020_centra lokalne (1.01 MB)

Instrukcja wypełniania ofert w otwartych konkursach ofert.docx (1.64 MB)

 

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy