PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 1251/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 września 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 28 września 2020 r.  do godz: 16:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

16) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka

a) utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych: 120 000 zł w roku 2020, 400 463 zł w roku 2021, 400 463 zł w roku 2022.

b) realizacja edukacji z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska, prowadzenie szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych: 70 000 zł w roku 2020.

Przejdź do generatora ofert witkac
 
Do pobrania: 
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert (961.61 KB)
instrukcja-wypelniania-ofert-w-otwartych-konkursach-ofert-docx (1.64 MB)
Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy