PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - pogotowie socjalne + wsparcie migrantów

A
A

UWAGA! 5 grudnia 2019 r. w sali nr 212 w siedzibie WRS ul. Kartuska 5 od godz. 15.00 odbędzie się spotkanie dla oferentów zainteresowanych składaniem ofert w konkursie na prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych.

Na podstawie Zarządzenia nr 1814/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 10 grudnia 2019 r.  do godz: 16:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (WRS):

b) w zakresie obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: w zakresie ładu i porządku publicznego – prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych – 1 673 900 zł w 2020 r.; 1 673 900 zł w 2021 r.; 1 673 900 zł w 2022: 

123368

 

17) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców:

a) prowadzenie miejskiego centrum informacji i wsparcia imigrantów w Gdańsku – 350 000 zł roku 2020, 350 000 zł w roku 2021;

123368

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2020_1814/19 (251.21 KB)  

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy