PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska na rok 2020 - Pogotowie socjalne - dogrywka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” - WRS - pogotowie socjalne

A
A

Na podstawie Zarządzenia nr 2064/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać do dnia 24 stycznia 2019 r.  do godz: 15:00.

 

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:

 

6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (WRS):

b) w zakresie obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: w zakresie ładu i porządku publicznego – prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych –1 553 900 zł w 2020 r.; 1 673 900 zł w 2021 r.; 976 442  zł w 2022: 

123368
 
Do pobrania: 
Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert (867.99 KB)
Instrukcja wypełniania ofert w otwartych konkursach ofert.docx (1.64 MB)
Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy