PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie częściowych wyników rozstrzygnięcia na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

A
A

Ogłoszenie częściowych wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, zgodnie z zarządzeniem Nr 934/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2021 r.

Do pobrania:
Rozstrzygnięcia konkursu- ocena merytoryczna zadanie 2.14 (400.5 KB)