Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych - WRS z zakresu aktywności obywatelskiej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w niżej wymienionych obszarach:

17) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,

18) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

19) Edukacji i integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych,

22 c) Prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych w Gdańsku,

22 e) Wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom,

22 g) Integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych w tym domów i klubów sąsiedzkich,

25)  Pozostałej działalności,

28)  Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej cz. 1 (338.02 KB)