PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

A
A

Zarządzenia Nr 704/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2022 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:
Zarzadzenie 704_21 (2.38 MB)