PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 04.09.2023 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym na realizację zadanie pt. ”Jesienny śpiew i malunki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2020r, poz.1057) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  29.09.2023 r. pisemnie na adres:
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: tomasz.zglinski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Centrum Dolna Brama, ul. Dolna Brama 8, I piętro, pokój 12 – Inspektor Tomasz Zgliński.

Pliki do pobrania:

OFERTA JESIENNY ŚPIEW I MALUNKI (115.14 KB, pdf)

Tomasz ZglińskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
Tomasz Zgliński - najnowsze