PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenie "Dla Siedlec"

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenie "Dla Siedlec"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 14.09.2023 r. do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Dla Siedlec" o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym na realizację zadanie pt.  „Słońce nad Zakopianką 2”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2020r, poz.1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  29.09.2023 r. pisemnie na adres:
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: tomasz.zglinski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Centrum Dolna Brama, ul. Dolna Brama 8, 
I piętro, pokój 12 – Inspektor Tomasz Zgliński. 

 

Pliki do pobrania:

OFERTA slonce nad zakopianką (112.15 KB, pdf)

Tomasz ZglińskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych
Tomasz Zgliński - najnowsze