PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenia WAGA

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Stowarzyszenia WAGA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu 10.05.2023 r. do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia WAGA o sfinansowanie w trybie pozakonkursowym na realizację zadanie pt.  ”MIĘDZYPOKOLENIOWA SPARTAKIADA”.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2020r, poz.1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  26.05.2023 r. pisemnie na adres:  
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: tomasz.zglinski@gdansk.gda.pl 

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,  Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Tomasz Zgliński.

Plik do pobrania:

OFERTA Stowarzyszenia WAGA (119.07 KB, pdf)

 

 

Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze