PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Fundacja Wspólnota Gdańska

Oferta w Trybie Pozakonkursowym Fundacja Wspólnota Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  03.03.2023 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Wspólnota Gdańska o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym na realizację zadanie pt. ”X przegląd Piosenek Dzieci Śpiewają o Gdańsku”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2020r, poz.1057) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  23.03.2023 r. pisemnie na adres:
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: tomasz.zglinski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Tomasz Zgliński.

409492 Oferta Fundacja Wspólnota Gdańska (129.26 KB, pdf)

Monika ChabiorUrząd Miejski w Gdańsku
Monika Chabior - najnowsze