PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w trybie pozakonkursowym Fundacja Generacja

Oferta w trybie pozakonkursowym Fundacja Generacja
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  21 czerwca 2016r.  do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Generacja o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Wrzeszczańskie kino podwórkowe”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. j.t. z 2016 r. poz.239 ), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  5 lipca br. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,

ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Michał Pielechowski.

Oferta do pobrania (1.65 MB)