Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oferta w trybie art. 19a Fundacji Centrum Praw Kobiet

A
A

Oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego
pt. „
Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy”

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Centrum Praw Kobiet na realizację zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 luty 2019 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.


Do pobrania:

Oferta (116.15 KB)


Marcin Męczykowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku