PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Odwołanie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 – dogrywka, uzależnienia

A
A

Odwołanie Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - uzależnienia

Zarządzenie nr 357/20 PMG z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Konieczność odwołania konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska
Nr 285/20 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 – wynika
z konieczności wprowadzania szczególnych działań służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu
i zwalczaniu COVID-19.

Treść zarządzenia:

Zarządzenie o odwołaniu konkursu_BIP (492.85 KB)