PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Na podstawie Zarządzenia Nr 1439/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 października 2020r. Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” w Gdańsku planowanego do przeprowadzenia w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert - 21 dni od dnia ogłoszenia publikacji o naborze tj. do dnia 3 listopada 2020r.

Do pobrania:

Zarządzenie PMG o naborze ofert na zawarcie partnerstwa (6.32 MB)

Zalacznik nr 1- Szczegółowe warunki naboru ofert (5.11 MB)

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy dla Partnera Projektu - wersja edytowalna (37.66 KB)

Załącznik nr 3- karta oceny formalnej do otwartego naboru ofert (261.6 KB)

Załącznik nr 4-karta oceny merytorycznej do otwartego naboru ofert (301.48 KB)