PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nabór ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji planowanego projektu „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Na podstawie Zarządzenia Nr 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020r. Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach planowanego projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert - 21 dni od dnia ogłoszenia publikacji o naborze tj. do dnia 7 stycznia 2021r.

Do pobrania:

Zarządzenie PMG nr 1737/20 w sprawie ogłoszenia naboru (1.39 MB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia PMG-warunki naboru (176.04 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia PMG - formularz zgłoszeniowy (26.63 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia PMG -karty oceny f i m (174.26 KB)