PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Na podstawie Zarządzenia 776/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2021 r. Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ IV” w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin składania ofert - 21 dni od dnia ogłoszenia publikacji o naborze, tj. do dnia 21 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania:

Zarządzenie 776_21 ogłoszenie naboru (115.3 KB)

zał. nr 1 szczegolowe-warunki- naboru-5.2.1 ZIT IV edycja (429.35 KB)

zał. nr 2 formularz-zgloszeniowy-dla-partnera-projektu (20.24 KB)

zał. nr 3 karta-oceny-do-otwartego-naboru-ofert (375.05 KB)

zał. nr 4 karta-oceny-do-otwartego-naboru-ofert_m (460 KB)