Na podstawie Zarządzenia Nr 1805/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty nabór na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pn. „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, składanego w trybie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert - 21 dni od dnia ogłoszenia publikacji o naborze, tj. do dnia 20 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

Zarządzenie PMG nr 1805_20 w sprawie ogłoszenia naboru (1.44 MB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia PMG-warunki naboru (217.51 KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia PMG - formularz zgłoszeniowy (27.22 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia PMG -karty oceny f i m (174.96 KB)