PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mały grant – oferta: STOWARZYSZENIA CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

A
A

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
pt. ŚWIĄTECZNY CZAS - CYKL SPOTKAŃ Z WARSZTATAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WRAZ Z OPIEKUNAMI - CZŁONKÓW COC Z GDAŃSKA.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ŚWIĄTECZNY CZAS - CYKL SPOTKAŃ Z WARSZTATAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WRAZ Z OPIEKUNAMI - CZŁONKÓW COC Z GDAŃSKA, złożona przez STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2021 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, lub drogą elektroniczną:

  1. na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl,
  2. korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie: Dorota Klos tel. 58/342-31-58

Do pobrania:
Oferta (119.38 KB)