PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mały grant - oferta: Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku

A
A

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
pt. ,,Warsztaty aktywizujące chorych na stwardnienie rozsiane”.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Warsztaty aktywizujące chorych na stwardnienie rozsiane”, złożona przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 listopada 2021 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, lub drogą elektroniczną:

  1. na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl,
  2. korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie: p. Dorota Klos tel. 58/342-31-58

Do pobrania:
Oferta (105.05 KB)