Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mały grant – oferta: Polskie Stowarzyszenie Carillonowe

A
A

W dniu 07.09.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta: Polskiego Stowarzyszenia Carillonowego
na realizację zadania publicznego pn. Opracowanie, nagranie audio i video utworu Thunderstruck zespołu AC/DC przez zespół trębaczy historycznych Tubicinatores Gedanenses i carillonistkę gdańską Monikę Kaźmierczak na carillonie mobilnym Gdańsk.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do pobrania: 140-19a-2020-_opracowanie-nagranie-audio-i-video-utworu-thunderstruck-zespolu-ac-dc-przez-zespol-trebaczy-historycznych-tubicinatores-gedanenses-i-carillonistke-gdanska-monike-kazmierczak-na-caril  

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. od 11.09.2020r. może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: malgorzata.koter@gdansk.gda.pl, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.