PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mały grant – oferta: Gdańskiego Stowarzyszenia Jaś i Małgosia

A
A

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „W sercu ciągle maj!” - Arteterapia

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „W sercu ciągle maj!” - Arteterapia, złożona przez Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”.
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2021 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@gdansk.gda.pl.

 

Osoba upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Dorota Klos tel. 58/342-31-58

Po pobrania:
Uproszczona oferta (115.19 KB)