PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

KONKURS OFERT NA WYDARZENIA KULTURALNE 2019

Otwarty konkurs ofert 2019 na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - KONKURS NA WYDARZENIA KULTURALNE 2019, organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”


Termin składania ofert: 28 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.


Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2019 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.


W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.


UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Link do Konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2019 w Witkacu - https://www.witkac.pl/#contest/view?id=8227


Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:


  • w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155, tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl


Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dla osób zainteresowanych złożeniem swojej oferty. Będziemy na Państwa czekać 11 grudnia, o godzinie. 16.15 w sali 107 w Urzędzie Miejskim, ul. Nowe Ogrody 8/12.


Do pobrania:

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert (685.97 KB)
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (600.05 KB)
ZARZĄDZENIE NR 1951-18 (377.81 KB)
Karta oceny oferty z opisem kryteriów (382.52 KB)
Karta oceny oferty (366.71 KB)
Pomocnicza instrukcja wypełniania oferty - wydarzenia (860.85 KB)
Krystian Kujda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury