PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs na Działania Kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 2021 - ogłoszenie konkursu

A
A
Otwarty konkurs ofert 2021 na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA 2021, organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Termin składania ofert: 15 stycznia 2021r. do godziny 15:00.

Potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej zawierające sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta, wygenerowane z systemu witkac.pl, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2021 roku do godziny 17.00:

  1. osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40), ul. Partyzantów 74 (I piętro pokój nr 210), ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacji i składania korespondencji) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.
  2. korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty za pomocą operatora pocztowego, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Link do Konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2021 w Witkacu - https://witkac.pl/#/contest/view?id=15075

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

  • w kwestiach merytorycznych: Elżbieta Czekaj i Małgorzata Koter, tel. 58 323 6123, 58 323 65 17, mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl; malgorzata.koter@gdansk.gda.pl
  • w kwestiach finansowych: Lidia Podleśna, tel. 58 323 61 76, lidia.podlesna@gdansk.gda.pl

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla osób zainteresowanych złożeniem swojej oferty. Spotkania odbędą się w aplikacji Teams w dniu 22 grudnia o godz. 14.00 oraz 7 stycznia o godz. 14.00

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (249.07 KB)

załącznik nr 1 - wzór oferty (1) (169.95 KB)

załącznik nr 2 - karta oceny (2) (214.28 KB)

załącznik nr 3 - karta oceny z opisem (1) (232.2 KB)

załącznik nr 4 - pytania pomocnicze (1) (188.71 KB)

Zarządzenie 1733_20 (129.17 KB)