PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

A
A

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację Zadania nr III i IV będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację Zadania nr I i II będących przedmiotem konkursu ofert na realizację w roku 2018 z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r. Komisja Konkursowa dokona na kolejnym posiedzeniu.

Do pobrania:

Informacja (141.32 KB)

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku