PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

A
A

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. "Dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej w placówkach wsparcia dziennego"

Do pobrania:

Informacja (1.17 MB)

Paulina Dziekan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku