PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – profilaktyka HIV/AIDS

A
A

Częściowe rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu - profilaktyka HIV/AIDS (307.34 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać
w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 27 - 31.12.2019 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia odwołania do ogłaszającego konkurs Sekretariat Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-803 Gdańsk, II piętro.