PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Częściowe rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A

Rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020

Do obrania:
Rozstrzygnięcie konkursu - Zadanie Lp1 [1351/19] (282.95 KB)

Uwaga: Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego. Odwołania należy składać
w systemie Witkac.pl w ciągu 3 dni roboczych, tj. w dniach 01-03.10.2019 r. Potwierdzenie złożenia odwołania w formie papierowej należy dostarczyć w dn. 04.10.2019 r. do ogłaszającego konkurs Sekretariat Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-803 Gdańsk, II piętro
.