Koniec remontu na ul. Chłopskiej

Pod koniec grudnia zakończył się remont nawierzchni ul. Chłopskiej. Dzięki inwestycji poprawił się komfort jazdy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej. Ta informacja zapewne ucieszy nie tylko kierowców, ale także rowerzystów.

Koniec remontu na ul. Chłopskiej
A
A
data publikacji: 28 grudnia 2017 r.

Prace odbywały się na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej. W ramach zamówienia poprawiono stan nawierzchni ul. Chłopskiej na wspomnianym odcinku, wybudowano również przejazd rowerowy przez skrzyżowanie ulic Chłopskiej z Pomorską w ramach zadania Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku. Nie zapomniano także o pieszych i osobach korzystających z komunikacji miejskiej. Prace obejmowały budowę nowego chodnika i zatok autobusowych. Remont ulicy Chłopskiej w Gdańsku rozpoczął się w lipcu 2017 roku i pochłonął niecałe 4 mln złotych. Wykonawcą robót była firma Kruszywo Sp. z o.o.

Skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Pomorskiej po remoncie.
Skrzyżowanie ul. Chłopskiej i Pomorskiej po remoncie.
materiały prasowe DRMG

Zakres zamówienia obejmował wykonanie dwóch zadań. Pierwsze obejmowało poprawę stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz na fragmencie jezdni wykonanie nowej konstrukcji, a ponadto wykonanie: nowych zatok autobusowych, nowego chodnika, remontu fragmentu ścieżki rowerowej, montażu ławek, stojaka na rowery oraz koszy na śmieci, odtworzenie pętli indukcyjnych, regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej, wymianę wpustów deszczowych i studzienek, oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie trawnika. Drugi etap polegał na budowie przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej, uzupełnienie oświetlenia parkowego, wykonanie oznakowania drogowego,montaż podpórek i zagospodarowanie zieleni.

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora