PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiana płatności podatków do 100 zł

Zmiana płatności podatków do 100 zł
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku podatki lokalne do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przykładowo, jeżeli w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości znajduje się poniższy zapis:

podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł płatny w ratach i terminach:


rata I: 65,00 zł

 

do 2016-03-15

oznacza to, że podatek został ustalony za cały rok podatkowy 2016 i płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016 roku.