PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiana organizacji ruchu - 1 listopada

Zmiana organizacji ruchu - 1 listopada
Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie gdańskich cmentarzy w dniach: od 31.10 ? 2.11. 2008 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

 

Zasady organizacji ruchu drogowego
w rejonie gdańskich cmentarzy
w dniach: od 31.10 ? 2.11. 2008 roku

 

 

I. Zasady organizacji ruchu drogowego w dniach: 31.10 i 2.11. 2008 r.

 

Od dnia 31 października 2008 r.(piątek) od godz. 6.00 do dnia 2 listopada 2008r. w rejonach siedmiu gdańskich cmentarzy zlokalizowanych przy ulicach: Dąbrowskiego, Brzegi, Opackiej, Ks. Góreckiego, Kępnej, Srebrniki, Łostowickiej na jezdniach przylegających bezpośrednio do cmentarzy obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Parkowanie będzie możliwe wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych.

 

II. Zasady ruchu drogowego w dniu 31 października (piątek) 2008 r.

 

Od godz. 9.00 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady ruchu drogowego:

- rejon cmentarza przy ul. Srebrniki ?  wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się. Zakaz zatrzymywania obowiązywać będzie również na placu przed bramą cmentarza za wyjątkiem odcinka od ul. Srebrniki do bramy głównej cmentarza, gdzie obowiązywać będzie zakaz postoju. Postój ?taxi? znajdować się będzie przed bramą główną. Miejsca postojowe dla samochodów osób odwiedzających cmentarz wyznaczone będą: w istniejącej zatoce postojowej przy ul. Róży Ostrowskiej, po lewej stronie ul. Srebrniki na odcinku od placu przed bramą główną w kierunku wzgórz Brętowskich oraz po prawej stronie jednokierunkowego fragmentu ul. Partyzantów.

- rejon cmentarza przy ul. Łostowickiej ? ul. Łostowicka na fragmencie od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył: autobusów komunikacji miejskiej, oznakowanych pojazdów inwalidzkich, taxi i posiadaczy identyfikatorów oznaczonych literami ?A? i ?B? wydawanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM . Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza będzie możliwy od ul. Kartuskiej następującą trasą: ul. Kościelna, ul. Malczewskiego, ul. Pobiedzisko i ul. Pana Tadeusza. Wyjazd z osiedla tą samą trasą w kierunku odwrotnym. Na ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ul. Łostowicką na obu jezdniach obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Postój ?taxi? funkcjonować będzie przed bramą główną cmentarza. Miejsca postojowe dla inwalidów oraz posiadaczy identyfikatorów ?A? i ?B? wyznaczone zostaną na parkingu żużlowym przy ul. Łostowickiej. Natomiast na prawym pasie jezdni ul. Armii Krajowej w kierunku obwodnicy, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką wyznaczony zostanie ogólnodostępny parking.

III. Zasady ruchu drogowego w dniu  1 listopada (sobota) 2008r.

 

Od godz. 6.00 w rejonach gdańskich cmentarzy zostaną wprowadzone następujące zasady ruchu drogowego:

- cmentarz przy ul. Dąbrowskiego ? dojazd od strony ul. 3-go Maja jednokierunkową
ul. Dąbrowskiego. Po lewej stronie jednokierunkowej ul. Dąbrowskiego obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkingi wyznaczone zostaną na placu pomiędzy ulicami: Giełguda, 3-go Maja i Dąbrowskiego (wjazd i wyjazd od ul. Giełguda) , na placu Zebrań Ludowych oraz po prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. Postój ?taxi? funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

- cmentarz przy ul. Brzegi ? dojazd w rejon cmentarza jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkową ul. Brzegi w kierunku
ul. Stoczniowców lub od strony ul. Podmiejskiej. Fragment ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do cmentarza będzie bez przejazdu. Miejsca postojowe wyznaczone będą po prawej stronie na obu odcinkach ul. Brzegi. Postój ?taxi? przed stacją paliw na Trakcie św. Wojciecha.

- cmentarz przy ul. Opackiej ? dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od
ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na
ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic Tatrzańska ? Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój ?taxi" funkcjonować będzie na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

- cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego ? dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony
ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem ?taxi?. Wjazd taksówek na ul. Ks. Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony
ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

- cmentarz przy ul. Kępnej (Krakowiec) ? po obu stronach jezdni na długości cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się, które nie będą dotyczyły pobocza.

- cmentarz przy ul. Srebrniki ? dojazd do cmentarza od strony ul. Grunwaldzkiej wyłącznie jednokierunkowymi ulicami: Słowackiego i Srebrniki. Tak jak w latach poprzednich pojazdy z kierunku Śródmieścia kierowane będą do skrzyżowania
ul. Grunwaldzkiej z ul. Wojska Polskiego (na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo), gdzie po zawróceniu jechać będą ul. Grunwaldzką w stronę ul. Słowackiego. Pojazdy wyjeżdżające ul. Kościuszki będą mogły przejeżdżać skrzyżowanie z ul. Grunwaldzką ?na wprost?. Jadący ul. Słowackiego (z obwodnicy) w kierunku
ul. Grunwaldzkiej zostaną skierowani na objazd ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina. Wyjazd z rejonu cmentarza ?Srebrzysko? jednokierunkowymi ulicami: Róży Ostrowskiej i Partyzantów. Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka ? De Gaulle?a (na jezdni w kierunku do Sopotu) uruchomiona zostanie dodatkowa sygnalizacja świetlna oraz rozgrodzone zostanie torowisko tramwajowe w celu umożliwienia jazdy z ul. De Gaulle?a w kierunku Sopotu.

Na jezdniach ulic Słowackiego, Srebrniki, Partyzantów, De Gaulle?a stanowiących trasy dojazdów i wyjazdów na i z cmentarza obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój ?taxi? wyznaczony zostanie w zatoce postojowej na ul. Róży Ostrowskiej.

- cmentarz przy ul. Kartuskiej ? dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem ?taxi? do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena ? ul. Kartuska).

- cmentarz przy ul. Łostowickiej ? ul. Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na długości od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały pojazdy ?taxi?, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą ?A? (mieszkańcy ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Struga, Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko i Pana Tadeusza. Na parkingu przed bramą główną cmentarza funkcjonować będzie postój ?taxi?. Parking dla samochodów inwalidzkich wyznaczony zostanie przy bocznej bramie cmentarza (poniżej głównej bramy). Na jezdni ul. Nowolipie (w kierunku do ul. Kartuskiej) na odcinku od ul. Schuberta do ul. Kartuskiej urządzony zostanie parking. Dojazd do parkingu wyłącznie od strony skrzyżowania ulic: Nowolipie ? Schuberta. Wyjazd z parkingu możliwy będzie na jezdnię ul. Nowolipie (w odległości ok. 20 m od ul. Kartuskiej) z obowiązującym kierunkiem ruchu do Moreny lub do ul. Kartuskiej w kierunku Obwodnicy. Ul. Armii Krajowej ? od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej (kierunek do cmentarza) zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Prawo wjazdu będą posiadały: autobusy ZKM oraz pojazdy posiadające identyfikatory z literą ?B? (zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Ruch ogólny z centrum w kierunku cmentarza oraz obwodnicy skierowany zostanie objazdem przebiegającym ulicami: Sikorskiego, Witosa do ul. Armii Krajowej lub do
ul. Warszawskiej. Ul. Witosa na odcinku od ul. Dragana do ul. Wilanowskiej będzie jednokierunkowa w relacji do obwodnicy i cmentarza. Na ul. Warszawskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej (w kierunku do obwodnicy na prawym pasie, w kierunku do centrum ? na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum, za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką. Udostępniony zostanie także parking dla samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego oraz  parking na ul. Cedrowej w rejonie drugiego wejścia na cmentarz. Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowe miejsca postojowe będą udostępnione na ul. Wilanowskiej, do której dojazd będzie możliwy od strony skrzyżowania Warszawska ? Łostowicka lub od ul. Witosa oraz na połowie jezdni ul. Kieleckiej, na której wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w kierunku ul. Łódzkiej.

 

IV. Zasady ruchu drogowego w dniu  2  listopada  2008r.

 

W dalszym ciągu pozostaną zakazy zatrzymywania się w rejonie cmentarzy.  

 

Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że w okresie świąt Wszystkich Świętych, tj. 1 i 2 listopada 2008 roku komunikacja miejska będzie funkcjonować według zmienionych zasad.

Na dodatkowych liniach komunikacja obowiązuje zwykła taryfa biletowa. 

Komunikacja tramwajowa:

1 listopada 2008 (sobota):

 • linia 1 kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy, a w godz. 10:00 - 15:00 ze zwiekszona czestotliwoscia co 7,5 minuty.
 • linia 2 kursuje wg sobotnich rozkładów jazdy:
  do godz. 8:00, tj. do czasu uruchomienia linii 62.
  od godz. 19:00, tj. po zakonczenia kursowania linii 62.
 • linia dodatkowa 3 w relacji: Brzeźno Plaża - Hallera - Opera Bałtycka - Dworzec Główny - Brama Wyżynna -Chełm Witosa, kursuje w godz. 8:00 - 19:00 z czestotliwoscia co 20 minut.
 • linia dodatkowa 9 w relacji: Stogi Pasanil - Przeróbka - Brama Wyżynna - Hucisko - Nowe Ogrody - Kartuska - Siedlce, kursuje w godz. 8:00 - 19:00 z czestotliwoscia co 20 minut.
 • linia 12 w godz. 8:00 - 19:00 zwiększa częstotliwość kursowania do co 10 minut.
 • linia dodatkowa 62 w relacji: Jelitkowo - Przymorze - Zaspa - Opera Bałtycka - Dworzec Główny - Siedlce, z częstotliwością co 10 minut.

2 listopada 2008 (niedziela):

 • linia 1 kursuje wg niedzielnych rozkładów jazdy, a w godz. 10:00 - 15:00 z częstotliwością co 7,5 minuty.
 • linia dodatkowa 3 w relacji: Brzeźno Plaża - Hallera - Opera Bałtycka - Dworzec Główny - Brama Wyżynna - Chełm Witosa, kursuje w godz. 8:00 - 19:00 z częstotliwościa co 20 minut.
 • linia 12 w godz. 8:00 - 19:00 zwiększa częstotliwość kursowania do co 10 minut.
 • linie 2, 6, 8, 10, 13, 15 - kursuja wg sobotnich rozkładów jazdy.

Pobierz:  21-10-2014r. (25.58 KB)

 Komunikacja autobusowa: 

1 listopada 2008 (sobota):

 • nie kursują linie C, 142, 162, 195.
 • linie 110, 116, 126, 136, 157 w kierunku Wrzeszcz PKP kursują objazdem ulicami Potokowa - Jaskowa Dolina - Konopnickiej - Zator -Przytockiego.
 • linia 183 kursuje objazdem ulicami Powstanców Warszawskich - Beethovena -Schuberta.
 • linie 174, 175 kursują objazdem aleją Armii Krajowej w obu kierunkach.
 • linie 155, 255, 295 w kierunku Chełm Witosa kursuja objazdem aleja Armii Krajowej - Sikorskiego.
 • linia 118 w kierunku Dworzec Główny kursuje objazdem aleja Armii Krajowej.
 • linia 117 kursuje objazdem:
  w kierunku Sopotu ulicami Obronców Westerplatte - Polanki - Opata Rybinskiego - Grunwaldzka,
  w kierunku Jelitkowo Kapliczna aleja Grunwaldzką - Piastowską.
 • linia B kursuje objazdem:
  w kierunku Port Lotniczy ulicami Miszewskiego - Zator-Przytockiego - Dmowskiego, w kierunku Orunia Gościnna ulicami Potokowa - Jaśkowa Dolina.
 • linia dodatkowa 604 w relacji Orunia Górna - Platynowa - Świętokrzyska - Łódzka - Warszawska - Armii Krajowej - Sikorskiego - Chełm Witosa - Cienista - Worcella - Chałubińskiego - Sikorskiego - Armii Krajowej - Warszawska - Łódzka - Świętokrzyska Platynowa - Orunia Górna, kursuje w godz. 8:00 - 19:00, z częstotliwością co 15 minut.
 • linia dodatkowa 610 w relacji Cm. Łostowicki - Dworzec Główny - Wrzeszcz PKP /Jaskowa Dolina - Cm. Srebrzysko, kursuje w godz. 8:00 - 10:00 oraz 16:00 - 18:00 z częstotliwością co 12 minut, w godz. 10:00 - 16:00 z częstotliwością co 8 minut.
 • linia dodatkowa 611 w relacji Dworzec Główny - Cm. Łostowicki - Dworzec Główny, kursuje od godz. 7:30 z czestotliwością co około 5 minut.
 • linia dodatkowa 612 w relacji Wrzeszcz PKP - Cm. Srebrzysko - Wrzeszcz PKP, kursuje od godz. 8:00 z częstotliwością co około 5 minut.

2 listopada 2008 (niedziela):

 • linie 142, 195 będą obsługiwane autobusami przegubowymi,
 • linia C w godz. 9:00 - 18:00 kursuje ze zwiększoną częstotliwością co 15 minut.
 • pozostałe linie kursują według sobotnich rozkładów jazdy

Pobierz: 01-04-2014r. (27.72 KB)

 

Lokalizacja przystanków i schematy linii: 

 

20-04-2015 (297.48 KB) 

09-02-2015r. (101.98 KB)

01-07-2015 (127.83 KB)
2015-08-03 (130.24 KB)
2015-10-01 (47.62 KB)

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej: www.ztm.gda.pl