PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa potoku Strzelniczka na odcinku rzeki Strzelenki do zbiornika retencyjnego Strzelniczka II".

A
A