Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.06.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków - skan (546.44 KB)